Základní informace

Vedoucí školní jídelny: Veronika Janáčková

Kuchařka: Renata Petruželková

  • e-mail: jidelnaoudolen@seznam.cz
  • telefon: 777 360 539

Výše stravného:

 

 
do 6 let přesnídávka 11 Kč
  oběd 22 Kč
  svačina 11 Kč
     
nad 6 let přesnídávka 11 Kč
  oběd 26 Kč
  svačina 11 Kč
     
   
7-10 let oběd 26 Kč
11-14 let oběd 28 Kč
15 a více let oběd 44 Kč

 
Přihlašování a odhlašování obědů do 7:30 hodin (mobil: 777 360 539 nebo na e-mail jidelnaoudolen@seznam.cz)
 
Informace pro rodiče dětí MŠ

V případě nemoci bude dítě odhlášeno automaticky, pokud ho rodiče omluví v MŠ. Nárok na oběd mají děti pouze první den nemoci a to do vlastního jídlonosiče. Přihlášky a odhlášky obědů je nutno hlásit do 7:30.

Informace pro rodiče žáků ZŠ

V případě nemoci nebude mít dítě odhlášeno automaticky, i když ho rodiče omluví ve škole.  Nárok na oběd mají žáci pouze první den nemoci a to do vlastního jídlonosiče. Přihlášky a odhlášky obědů je nutno hlásit do 7:30.

Placení obědů probíhá přes elektronické bankovnictví. Z toho důvodu je třeba, aby si každý z Vás zřídil u své banky SVOLENÍ K INKASU. Svolením k inkasu povolíte čerpat finanční prostředky z Vašeho účtu na účet protistrany, tj. na účet ZŠ a MŠ Oudoleň.

Číslo účtu ZŠ a MŠ Oudoleň: 181884940/0300

Při zřízení souhlasu k inkasu je třeba si stanovit finanční limit, tj. částku, kterou nebudeme z Vašeho účtu inkasovat, ale do této výše můžeme finanční prostředky srážet.

Platbu za stravné budeme inkasovat z Vašeho účtu vždy k 15. dni náseldujícího měsíce (tedy např. za měsíc září k 15. říjnu 2022).

  • 2.9.2024 Zahájení školního roku 2024/2025

  • 9.9.2024 1. plavání

  • 16.9.2024 2. plavání

  • 23.9.2024 3. plavání

  • 30.9.2024 4. plavání

  • 14.10.2024 5. plavání

ZŠ a MŠ Oudoleň

Vyučování v ZŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřeno na poznávání přírody.

Vyučování v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Realizované projekty


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon ZŠ: 569 642 203, 773 744 816
Telefon MŠ: 777 360 533
Telefon kuchyně: 777 360 539

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.