Organizace a pravidla fungování základní školy a mateřské školy

25.8.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, materiálu MŠMT SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ „MANUÁL" - více zde) a dalších dokumentů bude provoz v ZŠ a MŠ Oudoleň od 1.9. 2021 následující:

 

Předškolní vzdělávání 

Děti nemají povinnost nosit roušky. Testování dětí se neprovádí.

Pedagogičtí pracovníci MŠ po dobu výkonu pracovní činnosti s dětmi nemusí používat žádnou ochranu dýchacích cest.

Všechny další osoby jsou povinny VŽDY užívat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve všech prostorách Základní školy a Mateřské školy Oudoleň.

 

Vzdělávání na 1. stupni

Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu (začátek vyučování v 7:20). Zájmové kroužky budou probíhat až od října 2021.

Žáci, pedagogičtí pracovníci a všichni zaměstnanci jsou povinni nosit ve společných prostorách ochranu dýchacích cest.

Žáci a pedagogičtí pracovníci základní školy nemusí používat ochranu úst při činnostech ve venkovním prostoru, a při činnostech, jejichž charakter to neumožňuje (zejména tělocvik, zpěv apod.)
Žáci a pedagogičtí pracovníci základní školy nemusí používat ochranu úst při činnostech ve třídě a samostatných učebnách.

Všechny další osoby jsou povinny VŽDY užívat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve všech prostorách Základní školy a Mateřské školy Oudoleň.

 

Testování

Testování bude provedeno u žáků 1.- 5. ročníku 1. září, 6. září a 9. září 2021. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

V naší škole budou používány neinvazivní antigenní testy Genrui BioTech. Testování bude probíhat stejným způsobem jako v minulém školním roce.

 

Provoz školní družiny

Po ukončení výuky bude v provozu školní družina. Děti nemusí používat ochranu úst.

 

Stravování ve školní jídelně

Při poskytování školního stravování budeme dodržovat uvedená doporučení („MANUÁL“), pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak.

 

Kdo se nemusí testovat

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 7 dní) nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 180 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Pro úspěšné a nekomplikované fungování školy je zcela zásadní odpovědný přístup dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců v otázce akutního zdravotního stavu. Do školy mohou mít přístup pouze osoby bez příznaků respiračních chorob nebo jiných příznaků, které mohou indikovat onemocnění COVID-19.  Především se jedná o tyto příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

 

 • 21.2.2024 Školní kolo recitační soutěže

  1.-5. ročník

 • 22.2.2024 Logohrátky Slávka Boury

  MŠ, 1. - 3. ročník

 • 4.4.2024 Odpolední návštěva Přírodovědného centra a planetária Havlíčkův Brod

  ŠD

 • 10.6.2024 Výlet Lipnice

  MŠ i ZŠ

 • 19.6.2024 Knihovna Havlíčkův Brod

  4.-5. ročník

ZŠ a MŠ Oudoleň

Vyučování v ZŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřeno na poznávání přírody.

Vyučování v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Realizované projekty


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon ZŠ: 569 642 203, 773 744 816
Telefon MŠ: 777 360 533
Telefon kuchyně: 777 360 539

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.