Organizace a pravidla fungování základní školy a mateřské školy od 12.4. 2021

9.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ZDE),  materiálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (ZDE), materiálu MŠMT Manuál Covid-19 Testování ve školách, duben 2019 (ZDE)  a dalších dokumentů bude provoz v ZŠ a MŠ Oudoleň od 12.4. 2021 následující:

 

Předškolní vzdělávání 

Je umožněno pouze dětem v povinném předškolním vzdělávání (předškolákům). Děti nemají povinnost nosit roušky. Testování dětí bude probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, poprvé tedy v pondělí 12.4. 2021, vždy při příchodu do mateřské školy a ideálně za přítomnosti zákonného zástupce. V prvním týdnu bude při testování přítomna zdravotní sestra.

V naší škole budou používány testové sady SINGCLEAN. V následujícím odkaze najdete instruktážní video o použití sady SINGCLEAN (ZDE), dále připojujeme odkaz na instruktážní leták (ZDE).

 

Vzdělávání na 1. stupni

V naší škole je umožněna prezenční výuka všem žákům 1. - 5. ročníku. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu (začátek vyučování v 7:20). Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Testování budeme provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu přímo ve třídě. Při testování budou třídním učitelkám pomáhat další pedagogičtí a provozní pracovníci. Po individuální domluvě lze zajistit přítomnost zákonného zástupce při testování. V prvním týdnu bude při testování přítomna zdravotní sestra.

V naší škole budou používány testové sady SINGCLEAN. V následujícím odkaze najdete instruktážní video o použití sady SINGCLEAN (ZDE) dále připojujeme odkaz na instruktážní leták (ZDE). 

 

Provoz školní družiny

Po ukončení výuky bude v provozu i školní družina. Prosíme o zvážení nutnosti docházky. 

Žáci mají povinnost nosit po celou dobu roušky. 

 

Stravování ve školní jídelně

Dětem a žákům osobně přítomným ve škole se poskytuje stravování ve školní jídelně.

 

 Kdo se nemusí testovat

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Nelze uznat testy prováděné doma.

V odkazu ZDE najdete jednoduché schéma postupu při zjištění pozitivity testu nebo přímo onemocnění.

 

Pro úspěšné a nekomplikované fungování školy je zcela zásadní odpovědný přístup dětí, žáků, rodičů a zaměstnanců v otázce akutního zdravotního stavu. Do školy mohou mít přístup pouze osoby bez příznaků respiračních chorob nebo jiných příznaků, které mohou indikovat onemocnění COVID-19.  Především se jedná o tyto příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

 

ZŠ a MŠ Oudoleň

Vyučování v ZŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřeno na poznávání přírody.

Vyučování v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Realizované projekty


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon ZŠ: 569 642 203, 773 744 816
Telefon MŠ: 777 360 533
Telefon kuchyně: 777 360 539

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.