První školní den 2020/21

13.9.2020

„Začátek je tou nejdůležitější součástí každé práce.“ (Platon)

Nadešel začátek září a to pro spoustu z vás znamená jediné – začíná nový školní rok. Všichni pevně doufáme, že se situace zlepší, děti budou chodit po téměř půlroční pauze do školy, bude se učit podle rozvrhu a provoz školy se vrátí do „normálních“ kolejí.

Do nového školního roku 2020/2021 přeji všem dětem a studentům, aby byl pro ně přínosný, plný poznání světa a hodnoty přátelství. Všem školkáčkům přeji, ať rádi chodí do školky a těší se na paní učitelky a kamarády. Našim prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo, těšili se do ní a naučili se pěkně číst, psát a počítat. Všem deváťákům a maturantům přeji, aby tento školní rok dokázali napnout všechny své síly a zodpovědně se připravili na přijímací zkoušky a na maturitu. Všem studentům prvních ročníků středních i vysokých škol přeji, aby dobře zvládli nástup do nové školy a dařilo se jim ve vybraném studiu. Všem pedagogům přeji, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet svěřené děti. Ať vám vaše práce přináší radost! Rodičům přeji, aby byli svým dětem dobrým příkladem a oporou.

V měsíci červenci proběhlo konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Oudoleni. Do konkurzu se přihlásila 1 uchazečka. Konkurzní komise ve složení zástupců obce, krajského úřadu, školní inspekce, pedagogického sboru školy a školské rady doporučila uchazečku jako vhodnou pro výkon funkce ředitelky. Jako starostka obce jsem k 1. 8. 2020 jmenovala paní Mgr. Vladimíru Stehnovou do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Oudoleni. Za celé obecní zastupitelstvo přeji nové paní ředitelce hodně úspěchů, radosti, trpělivosti, uznání a dobrých nápadů při vzdělávání dětí. Věřím, že naši školu povede dál správným směrem, a ta se tak stane místem, kam je radost chodit učit se a kde každý bude mít možnost zažít radost i úspěch.

Hlavním zájmem Obce Oudoleň jako zřizovatele základní a mateřské školy je kvalitní výuka v malotřídní škole a také další centrum kulturního a společenského života naší obce. Základní škola a Mateřská škola Oudoleň spolupracuje s obcí podle platných právních norem a byla bych moc ráda, aby i nadále byla naše spolupráce na dobré úrovni. Také doufám, že se mohu spolehnout na přípravu vystoupení při kulturních tradicích a dění v obci (setkání seniorů, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromku, vánoční besídka, besedy pro rodiče, pouťové posezení, slavnostní loučení s předškoláky a žáky 5. ročníku). Věřím také, že bude spolehlivě pracovat i školská rada, která je složena ze zástupce obce, školy a rodičů. Na konci školního roku byla rodičům dána možnost vyjádřit v anonymní anketě názory na školu a školku. Za zřizovatele bych chtěla slíbit, že se budeme snažit školu materiálně zajistit a zlepšovat prostředí, ve kterém naše děti vyrůstají. Nová paní ředitelka má od rodičů podněty pro zlepšení chodu školy, které budeme společně postupně řešit. Mgr. Blanka Zvolánková, starostka obce

 
 
 
 

 • 10.6.2024 Výlet Lipnice

  MŠ i ZŠ

 • 12.6.2024 Máme rádi přírodu - Horní Krupá

 • 19.6.2024 Knihovna Havlíčkův Brod

  4.-5. ročník

 • 24.6.2024 Třídnické práce, odevzdávání učebnic

 • 25.6.2024 Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku

 • 26.6.2024 "Páťácká stezka" - úkolová hra v přírodě

  1.-5. ročník

ZŠ a MŠ Oudoleň

Vyučování v ZŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřeno na poznávání přírody.

Vyučování v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Realizované projekty


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon ZŠ: 569 642 203, 773 744 816
Telefon MŠ: 777 360 533
Telefon kuchyně: 777 360 539

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.