ZŠ a MŠ Oudoleň - informace + třídní schůzky

3.9.2020

Škola se řídí „MANUÁLEM“ MŠMT a aktuální situací v místě dle pokynů příslušné KHS. 

V současné době:

  • Nevyžadujeme od žáků potvrzení o bezinfekčnosti.
  • Nedochází k omezení počtu dětí ve třídách, ve skupinách.
  • Každý žák bude mít v sáčku jednu roušku, kterou by v případě potřeby použil.
  • Při důvodném podezření na onemocnění dítěte má škola povinnost oddělit žáka a předat zákonnému zástupci.
  • Některé mimoškolní aktivity a doplňkové vzdělávací aktivity budou probíhat omezeně. Rodičům bude zasílán k podpisu souhlas/nesouhlas s účastí dítěte.
  • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Do budovy školy vstupujte pouze v nezbytně nutných případech (netýká se rodičů dětí v MŠ a rodičů prvňáčků).

Více na třídních schůzkách, které se uskuteční v úterý 8. září od 16.00 hodin v budově školy (v případě příznivého počasí na školní zahradě). Schůzky jsou určeny pro rodiče žáků 2. – 5. ročníku.

ZŠ a MŠ Oudoleň

Vyučování v ZŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřeno na poznávání přírody.

Vyučování v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Realizované projekty


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon ZŠ: 569 642 203, 773 744 816
Telefon MŠ: 777 360 533
Telefon kuchyně: 777 360 539

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.