Zájmové kroužky

Pondělí

12.00 – 12.45 Anglický jazyk (2. ročník), D. Baráková

Úterý

11.00 – 11.30 Anglický jazyk (1. ročník), V. Stehnová

13.15 – 14.15 Badatelsko-chovatelský (2.- 5. ročník), P. Polívková

Středa

12.30 – 14.00 Šachy (1. - 5. ročník), K. Chvojková, M. Chvojka

14.15 – 15.15 Stolní tenis (2. - 5. ročník), M. Chvojka

Čtvrtek

12.30 – 14.00 Badatelsko-technický (3. - 5. ročník), H. Břízová

Pátek

12.30 – 14.00 Hravá angličtina (3. - 5. ročník), K. Antlová

Nepovinné předměty:

Čtvrtek

12.30 – 13.15 Náboženství (1. ročník), K. Antlová

14.00 – 14.30 Náboženství (4. - 5. ročník), K. Antlová

ZŠ a MŠ Oudoleň

Vyučování v ZŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola a je zaměřeno na poznávání přírody.

Vyučování v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Realizované projekty


Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
Oudoleň 123
582 24 Oudoleň

Telefon ZŠ: 569 642 203, 773 744 816
Telefon MŠ: 777 360 533
Telefon kuchyně: 777 360 539